Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Bělohorské farní společenství a sestry benediktinky zvou na přednášku

NEJEN O VOJENSKÉ HISTORII ČSR

večerem bude provázet plukovník generálního štábu

PhDr. EDUARD STEHLÍK, Ph.D., MBA

ředitel Odboru pro válečné veterány MOČR

 

úterý 22. 5. 2018 v 19.30 hod.

ve farní místnosti při kostele P. Marie Vítězné na Bílé Hoře