Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

 

 

Pondělí: památka sv. Barnabáše, apoštola.

Středa: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.

Neděle: při mši svaté v 9.00 bude udělovat svátost křesťanské dospělosti biřmovancům naší farnosti (na zvláštní povolení ordináře) otec arciopat Prokop. Mysleme v modlitbě na naše biřmovance.

Neděle 24. června 2018: při mši svaté v 9.00 zakončení školního roku a udílení svátosti křtu dvěma dětem z naší farnosti. Po mši svaté následuje piknik za Vojtěškou v obvyklých parametrech, tzn.: pití bude zajištěno, veškeré pokrmy a občerstvení si každý donese vlastní.  

Upozornění! Od 25. června 2018 včetně platí u sv. Markéty letní pořad bohoslužeb, tzn.: Po, St, Pá pouze večerní mše svaté, Út, Čt pouze ranní mše svaté. Víkendy zůstávají beze změny.

Rozšíření „farní chodby“

Na základě dlouhodobého rozvoje farnosti je třeba rozšířit i zázemí (nejen) pro výuku náboženství. Jedná se o stavbu dveří, které dovolí prodloužit farní chodbu. Částka konzultovaná s našimi odborníky vycházející z projektu činí 120 000Kč. Je to odpovídající výše pro stavbu přepažujících dveří v barokním ambitu našeho kláštera. Prosíme o jakékoli finanční příspěvky na tento rozvoj farnosti: peníze můžete nosit do sakristie, nebo vkládat na farní účet. Více se dozvíte na webu farnosti nebo v aktuálním čísle Zpravodaje. Děkujeme předem všem dárcům.       

 

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti