Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V sobotu 18.5. odpoledne se koná na Bílé hoře v ulici u Boroviček DEN SOUSEDŮ.
Při této příležitosti sestry benediktinky pořádají v bělohorském poutním areálu „den otevřených dveří.” 

13.00−18.00 otevřený areál včetně klášterní zahrady, kde proběhne nevšední výstava Patchworkových děl. 

14.00 prezentace malby barokní fresky na zdi předzahrádky – studenti restaurování.

15.00 prohlídka kostela a nádvoří s průvodcem (následně bude promítán krátký film o bělohorské bitvě).

16.30 zveme do kostela na koncert Řepského sousedského sboru. 

Na závěr zvou sestry benediktinky na společnou modlitbu nešpor.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha