Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V sobotu 18.5. odpoledne se koná na Bílé hoře v ulici u Boroviček DEN SOUSEDŮ.
Při této příležitosti sestry benediktinky pořádají v bělohorském poutním areálu „den otevřených dveří.“

13.00-18.00 otevřený areál včetně klášterní zahrady, kde proběhne nevšední výstava Patchworkových děl.

14.00 prezentace malby barokní fresky na zdi předzahrádky – studenti restaurování.

15.00 prohlídka kostela a nádvoří s průvodcem (následně bude promítán krátký film o bělohorské bitvě).

16.30 zveme do kostela na koncert Řepského sousedského sboru.

Na závěr zvou sestry benediktinky na společnou modlitbu nešpor.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti