Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V sobotu 18.5. odpoledne se koná na Bílé hoře v ulici u Boroviček DEN SOUSEDŮ.
Při této příležitosti sestry benediktinky pořádají v bělohorském poutním areálu „den otevřených dveří.“

13.00-18.00 otevřený areál včetně klášterní zahrady, kde proběhne nevšední výstava Patchworkových děl.

14.00 prezentace malby barokní fresky na zdi předzahrádky – studenti restaurování.

15.00 prohlídka kostela a nádvoří s průvodcem (následně bude promítán krátký film o bělohorské bitvě).

16.30 zveme do kostela na koncert Řepského sousedského sboru.

Na závěr zvou sestry benediktinky na společnou modlitbu nešpor.