Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa: v 16.00 mše svatá na zahájení školního roku.

Čtvrtek: památka Jména Panny Marie.

Pátek: památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.

Sobota: svátek Povýšení svatého kříže. Při mši svaté v 7.00 obnoví své časné sliby br. Bruno Maria Giacintov OSB. V modlitbě mysleme na něj i na celou jeho komunitu.

V neděli 22. září 2019 mše svatá v 9.00 bude s katechezí pro děti.

Ještě dnes je možné přihlásit děti do výuky náboženství. Rodiče přihlášky mohou vyplnit buď písemně a donést do sakristie nebo elektronicky stáhnout z farních internetových stránek a odeslat na adresu, která je na webu uvedena. Dnes je poslední den, kdy je možné přihlášky podat. Mše svatá na zahájení školního roku bude tuto středu v 16.00 v bazilice, první výukový den pak 18. září 2019.