Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Ludmily, mučednice.

Úterý: po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela, prosíme o pomoc.

Pátek: památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků.

Sobota: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Neděle: mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti.

Sobota 28. září 2019: slavnost sv. Václava, hlavního patrona naší země. Jsme zváni na pouť do Staré Boleslavi, kde můžeme společně poprosit za naši zemi, poděkovat za dar svobody a modlit se za naši budoucnost. Poutní mši svatou celebruje apoštolský nuncius Charles D. Balvo.

Neděle 29. září 2019: mše svatá v 9.00 bude s udělováním svátosti křtu. Odpoledne v 15.00 se bude konat farní drakiáda na prostranství Vypich směrem k Motolu.