Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

16. března 2020 – Pondělí po 3. neděli postní

2 Král 5, 1 – 15a

Najdi svůj Jordán.

Milí farníci!

Že Bůh mlčí…? Možná se někteří ptáme… Naopak! Přečtěme si liturgické čtení. Náman, důstojník aramejské armády, byl pro svou nemoc uvalen do izolace. Malomocenství uvádělo člověka do neřešitelné situace odloučenosti od ostatních, zdravých lidí, podle Mojžíšova zákona, čistých, zdravých… Zvláštní „náhodou“ dostává Náman šanci k uzdravení (skrze víru obyčejné izraelské dívky). Vyžaduje to ale Námanovu pokoru v přijetí Hospodinova „postupu,“ „receptu,“ „terapie.“ Dokonce jsou to Námanovi služebníci, kteří povzbuzují svého pána, aby poslechl proroka Elizea. Nevidíme se i my všichni, milí farníci, v podobné situaci? Jak najednou nově chápeme pojem izolace, karanténa…, nemoc… Hledáme řešení, jak dál, proč nemůžeme (teď v době vládních opatření) vstoupit do „vlastní řeky?“ Nebojme se vzít za své celé Námanovo resumé jeho vlastní zkušenosti: „Hle, už vím, že není Boha po celé zemi, jen v Izraeli“ (2 Král 5, 15a). Přeji vám uzdravující „Jordán“ v osobní a společné domácí modlitbě, bohoslužbě, pomoci, ohleduplnosti, trpělivosti…, zkrátka životu teď a s těmi, které mi Pán dal.

Pán všem žehnej!

+P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha