Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Společné rozjímání a společné dílo naší farnosti v době pandemie jako příprava na letošní Vánoce

1. neděle adventní

Duchovní část („neviditelná“):

Čtení z Písma: Iz 63, 16 – 19; 64, 2 – 7 (jeden z liturgických textů 1. neděle adventní)

Téma: POKORA/STVOŘENÍ

K zamyšlení: 

Pokora před velikým dílem Božím, před stvořením našeho světa. Pokora, protože jsme lidé hříšní, slabí. „Zbloudili jsme z tvých cest.“ „Kéž bys protrhl nebe a sestoupil!“ „A přece, Hospodine, ty jsi náš otec! My hlína jsme – ty jsi nás uhnětl, dílo tvé ruky jsme všichni!“ 

Zastavím se nad odstavcem, větou, slovem, které nás zaujme, nebo čtu celý text. Co pro mne znamená tato zpráva, proč mne oslovuje právě takto? Tím vším mě Bůh totiž zve, respektive si ve mně připravuje cestu. Jak daný úryvek souvisí se současnou situací? Jak se projevuje v životě mém, v životě těch, se kterými jsem se potkal, nebo se setkávám pravidelně? Meditaci mohu zakončit modlitbou Otče náš, modlitbou „V době pandemie“, osobní nebo společnou modlitbou…

Barva: hnědá (barva země, půdy, hlíny, písků, jílů, rašeliny…, barva smrti semene, které je už zaseté…)

Praktická část („viditelná“):

Papírové krabičky od čaje či léků apod. zdobte ideálně v hnědých tónech, naší barvě této neděle. Do krabičky můžete ukrýt na papírku napsanou svoji reakci, myšlenku, modlitbu, prosbu k dané neděli. Krabičku dobře zalepte, aby se nedala otevřít a vaše sdělení zůstalo skryté. Krabičky přinášejte v průběhu týdne, nejlépe do pátku 27. listopadu 2020 včetně.  

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha