Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Program bohoslužeb v břevnovské farnosti je stanoven podle aktuálních protiepidemických opatření vlády ČR a místních možností.

Mše svaté s veřejnou účastí v bazilice sv. Markéty

pondělí až pátek v 7.00 a v 18.00 / Před každou mší sv. v 18.00 se zpovídá.

sobota v 7.00

Počet účastníků bohoslužeb v bazilice je nyní omezen na 25 osob.

Nedělní neveřejná mše svatá v bazilice sv. Markéty

V neděli v 9.00 kněží slaví neveřejnou mši svatou v bazilice sv. Markéty na všechny nedělní intence; tyto neveřejné bohoslužby můžete sledovat na webu břevnovské farnosti. Intence je možné objednávat i nadále. Kontaktní místa: farní úřad u sv. Markéty a klášterní fortna, komunikace přednostně telefonicky, sms nebo e-mailem.

Otevírací doba baziliky pro přijetí svátosti smíření a Eucharistie

sobota 17.30–18.30 // neděle 7.00–8.00, 10.30–11.30 a 17.30–18.30

Mše svaté s veřejnou účastí v kostele Panny Marie na Bílé Hoře

čtvrtek v 17.00 / podávání svatého přijímání od 16.35

neděle v 11.00 / podávání svatého přijímání od 10.35

Počet účastníků bohoslužeb v kostele je nyní omezen na 10 osob, při větším počtu je možnost být přítomen mši svaté v ambitech (přenos mše reproduktory).

Organizační pokyny

V časech, kdy je kostel otevřen pro bohoslužby a přijímání svátostí není dovolena prohlídka kostela! Vstup do kostela je povolen pouze s rouškou. Příchozí jsou povinni použít dezinfekci rukou při vstupu do kostela. Všichni přítomní v kostele dbají na distanci (min. 2 m) vůči ostatním. V kropenkách není svěcená voda. Eucharistie je podávána pouze na ruku.

Kněží a akolyté jsou připraveni na požádání donést svaté přijímání domů seniorům.