Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letnice na sklonku pandemie „Duch lásky a síly“ Slavností Seslání Ducha svatého se završuje doba velikonoční. V kontextu naší doby to ale může znamenat i jisté završení všeho, o co jsme se snažili v době nejhorších časů pandemie. Dá se říci, že jsme si každý prošli cestou naděje (advent), trpělivosti (půst), lásky a síly (Velikonoce, letnice).

Zveřejnil(a) Farnost sv. Markéty v Břevnově dne Středa 26. května 2021