Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve čtvrtek 24.6.2021 se rozloučíme s prof. JANEM SOKOLEM v 15,30 zádušní mší u sv. Markéty v Břevnově a potom půjdeme na zdejší hřbitov uložit urnu s popelem.

Místo velkých květinových darů můžete poslat peníze na dobročinnost, např. www.NejdrivDoma.cz