Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve čtvrtek 17. března 2022: v 19.30 modlitba Taizé.

V sobotu 19. března 2022: v 11.00 mše svatá na poděkování za dar života (50. narozeniny P. Benedikta).

V neděli 20. března 2022: mše svatá v 9.00 za + Jana Sokola (k 1. výročí úmrtí) a Jana Patočku (k 45. výročí úmrtí).

Zveme k postní přípravě v naší farnosti. Příprava se nazývá „Ježíš je náš pravý Král.“ Každý týden se můžeme nechat vést dle textu evangelia k branám města Jeruzaléma, kde očekáváme příchod Krále. U domečku je tabule s vysvětlením. Jde o přípravu pro děti, dospívající i dospělé. Můžeme si vždy vyzvednout kartičky (A6) s tématy na ten který týden. Téma I. neděle je: „Nejen z chleba žije člověk“ (Lk 4, 4). Na tabuli je také možné v průběhu celé doby postní klást své symbolické pláště a ratolesti na cestě k Jeruzalému.

Po celou dobu postní se modlíme křížovou cestu vždy v neděli a pátek v 17.15. V sakristii je možné zapsat se na vedení této modlitby.

Postní páteční adorace. Každý pátek v době postní od 19.30 do 20.30. Vždy ve 20.15 je společné zakončení modlitby. Letošní téma je zaměřeno na synodální cestu církve a prosbou za mír na Ukrajině a ve světě.  

V době postní máme myslet na potřebné, i almužna je součástí přípravy na Velikonoce. Vzadu v kostele jsou k dispozici papírové postní kasičky (jako každý rok). Postní almužna letos nabývá nových rozměrů, např. v pomoci Ukrajině. Jako každý rok můžeme na kasičky vyznačit účel, na který chceme, aby peníze byly použity.

Biskupové vyhlásili na minulou neděli finanční sbírku na pomoc Ukrajině. Zde v kostele jsme vybrali 49 597Kč. Z farního účtu jsme odeslali celkem 60 000Kč. Všem dárcům děkujeme.

V naší farnosti od čtvrtku bydlí 3 děti, které uprchly z Ukrajiny: Sergej (17), Anna (15), Anestezie (14). Bydlí v jedné rodině, základní potřeby mají zajištěny, ale bude třeba pomoci finančně. Proto příští neděli vykonáme sbírku na podporu těchto tří dospívajících. Děkujeme všem, kdo se jakýmkoli způsobem ujímáte potřebných.