Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve čtvrtek 17. března 2022: v 19.30 modlitba Taizé.

V sobotu 19. března 2022: v 11.00 mše svatá na poděkování za dar života (50. narozeniny P. Benedikta).

V neděli 20. března 2022: mše svatá v 9.00 za + Jana Sokola (k 1. výročí úmrtí) a Jana Patočku (k 45. výročí úmrtí).

Zveme k postní přípravě v naší farnosti. Příprava se nazývá „Ježíš je náš pravý Král.“ Každý týden se můžeme nechat vést dle textu evangelia k branám města Jeruzaléma, kde očekáváme příchod Krále. U domečku je tabule s vysvětlením. Jde o přípravu pro děti, dospívající i dospělé. Můžeme si vždy vyzvednout kartičky (A6) s tématy na ten který týden. Téma I. neděle je: „Nejen z chleba žije člověk“ (Lk 4, 4). Na tabuli je také možné v průběhu celé doby postní klást své symbolické pláště a ratolesti na cestě k Jeruzalému.

Po celou dobu postní se modlíme křížovou cestu vždy v neděli a pátek v 17.15. V sakristii je možné zapsat se na vedení této modlitby.

Postní páteční adorace. Každý pátek v době postní od 19.30 do 20.30. Vždy ve 20.15 je společné zakončení modlitby. Letošní téma je zaměřeno na synodální cestu církve a prosbou za mír na Ukrajině a ve světě. 

V době postní máme myslet na potřebné, i almužna je součástí přípravy na Velikonoce. Vzadu v kostele jsou k dispozici papírové postní kasičky (jako každý rok). Postní almužna letos nabývá nových rozměrů, např. v pomoci Ukrajině. Jako každý rok můžeme na kasičky vyznačit účel, na který chceme, aby peníze byly použity.

Biskupové vyhlásili na minulou neděli finanční sbírku na pomoc Ukrajině. Zde v kostele jsme vybrali 49 597Kč. Z farního účtu jsme odeslali celkem 60 000Kč. Všem dárcům děkujeme.

V naší farnosti od čtvrtku bydlí 3 děti, které uprchly z Ukrajiny: Sergej (17), Anna (15), Anestezie (14). Bydlí v jedné rodině, základní potřeby mají zajištěny, ale bude třeba pomoci finančně. Proto příští neděli vykonáme sbírku na podporu těchto tří dospívajících. Děkujeme všem, kdo se jakýmkoli způsobem ujímáte potřebných. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha