Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes v 16.00 se koná koncert na Bílé Hoře nazvaný Pocta Antonínu Dvořákovi (Magdalena Kulhanová –soprán, Marek Čihař – varhany). Vstupné je dobrovolné.

Pondělí: památka Jména Panny Marie. V tento den začne výměna střešní krytiny na bočních křídlech farního pavilonu Vojtěška. Po večerní mši svaté se koná úklid kostela. Děkujeme všem, kdo můžete přijít pomoci. 

Úterý: památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve. 

Středa: svátek Povýšení svatého kříže. Začíná výuka náboženství.

Čtvrtek: památka Panny Marie Bolestné.

Pátek: památka sv. Ludmily, mučednice.

V neděli 25. září 2022 po mši svaté v 9.00 se koná kurz pro lektory. Pozvání pro všechny, kdo již při bohoslužbách se zapojují do lektorské služby i pro ty, kdo se nově chtějí zapojit. Služba lektora – čtení z Písma při mši svaté je výsadou laiků a bez nich také není možné slavit liturgii v náležité podobě. 

Minulou neděli jsme vykonali sbírku na rodinu v těžké životní situaci. Náhle zemřel tatínek tří malých dětí, patří do naší farnosti. Finanční prostředky ještě zasíláte, proto výsledek oznámíme příští neděli. Děkujeme za jakékoli dary a modlitby. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha