Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes se konají ekumenické nešpory k výročí bitvy na Bílé Hoře, modlitba začíná v 16.00 v kostele na Bílé Hoře. 

Pondělí: v 19.30 se setkáme v bazilice k modlitbě za mír v rámci modlitby Taizé.

Středa: svátek Posvěcení lateránské baziliky.

Čtvrtek: památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.

Pátek: svátek sv. Martina, biskupa. 

Neděle: (svátek sv. Anežky České) Po mši svaté v 9.00 se koná setkání lektorů. Pozvání pro všechny, kdo již při bohoslužbách se zapojují do lektorské služby i pro ty, kdo se nově chtějí zapojit. Služba lektora – čtení z Písma při mši svaté – je výsadou laiků a bez nich není možné slavit liturgii v náležité podobě. 

V úterý 15. listopadu 2022 začínají mše svaté zvláště pro seniory.

V neděli 20. listopadu 2022 je poslední neděle liturgického roku, při mši svaté v 9.00 bude připravena katecheze pro děti.