Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.

Úterý: památka Umučení svatého Jana Křtitele.

Středa: na Bílé Hoře se koná koncert k poctě J. S. Bacha (300let od napsání skladeb). Začátek v 16.20.

Čtvrtek: Výročí vzniku ostravsko-opavské diecéze. V tento den se koná v Ostravě inaugurace nového diecézního biskupa Martina Davida. Mysleme v modlitbě. Bohoslužba začíná v 16.00 a přenáší ji Tv Noe. 

Pátek: Světový den modliteb za péči o stvoření. První pátek v měsíci, po večerní mši svaté příležitost k eucharistické adoraci, v 19.45 modlitba breviáře, ve 20.30 požehnání.

Neděle: při mši svaté v 9.00 ustanovení nového služebníka Eucharistie v naší farnosti. Po mši svaté děti dostanou první památku na evangelium a nové album v novém školním roce.

Prosíme rodiče, aby odevzdávali přihlášky na výuku náboženství/katecheze buď elektronicky nebo v tištěné podobě do sakristie, a to nejpozději do 3. září 2023. Veškeré informace jsou na internetu nebo vzadu na nástěnce v kostele. 

Od pondělí 4. září 2023 obnovujeme obvyklý pořad bohoslužeb.

První setkání nad Biblí v novém pastoračním roce se bude konat v úterý 5. září 2023 v 19.00 ve Vojtěšce.

V neděli 10. září 2023: při mši svaté v 9.00 zahájení nového školního a pastoračního roku. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha