Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pátek 29. září jsme oslavili svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela – odkážeme na něj tématem tohoto setkání, které zní: ANDĚLÉ A MY.

Srdečně zveme:-)!