Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pátek 29. září jsme oslavili svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela – odkážeme na něj tématem tohoto setkání, které zní: ANDĚLÉ A MY.

Srdečně zveme:-)!

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha