Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Využijme poslední možnosti ke svátosti smíření. Nezpovídá se od 28. do 31. března 2024.

Pondělí: po večerní mši svaté bude úklid kostela, děkujeme těm, kdo mohou přijít před svátky pomoci s údržbou podlahy kostela. 

Úterý: mše svatá v 15.00 zvláště pro seniory. Při večerní mši svaté čekatelé křtu naší farnosti přijmou olej katechumenů. 

Zelený čtvrtek: dopoledne jsou bohoslužby pouze v katedrálách, u nás mše svatá se svěcením olejů začíná v 9.30. V 17.00 mše svatá na památku Večeře Páně na Bílé Hoře. 18.00 mše svatá na památku Večeře Páně v bazilice. V bazilice je možnost soukromé adorace do 24.00.

Velký pátek: (den přísného půstu). V bazilice možnost soukromé adorace od 8.00 do 20.30. V 10.00 modlitba křížové cesty s našimi skautskými oddíly, začátek je před Vojtěškou. 15.00 Velkopáteční obřady. 17.00 Velkopáteční obřady na Bílé Hoře. 19.00 denní modlitba církve v bazilice – modlitba se čtením Bílé soboty.

Bílá sobota: V bazilice je možnost soukromé adorace od 8.00 do 12.00. Velikonoční vigilie na Bílé Hoře v 18.30. V bazilice začátek ve 20.30.

Na Velký pátek a Bílou sobotu bude kostel otevřen k adoraci, prosíme, abyste se zapisovali na modlitební stráž vždy po hodinách v sakristii. Děkujme. 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 8.00 a 10.00 mše svatá v bazilice, 11.00 mše svatá na Bílé Hoře, všechny dopolední bohoslužby s žehnáním pokrmů.

Velikonoční pondělí: pořad bohoslužeb jako v neděli, v 9.00 mše svatá zaměřená na rodiny s dětmi.

V úterý 2. dubna 2024 v 19.00 zveme na další setkání nad Biblí ve Vojtěšce.

V neděli 7. dubna 2023 mše svatá v 9.00 s udílením svátosti křtu.

Včera jsme se v bazilice rozloučili s mladým tatínkem pěti dětí, slavili u nás svatbu a křty dětí. Na našich internet. stránkách je odkaz na finanční sbírku pro pozůstalou rodinu. V naší farnosti chceme pamatovat na pozůstalou rodinu i za několik měsíců, kdy první vlna pomoci opadne. Děkujeme. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha