Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Společenství maminek s dětmi od nejmenších po předškolní věk. Scházíme se každou středu od 15:30 do 17:00 na faře (mimo prázdniny). Společně si hrajeme, zpíváme, učíme se říkanky a „ukazovačky“ podle aktuálního ročního období a také zařazujeme jednoduché výtvarné činnosti. Snažíme se, aby i naše nejmenší děti zažívaly křesťanské společenství.  Účastníme se také některých společných programů se staršími dětmi (masopust, vynášení smrtky, svatomartinský průvod apod.).

Nový školní rok začneme ve středu 13. 9. 2023. 

Kontaktní osoba: Hana Adamusová (hana.adamusova@gmail.com)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha