Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 23. září 2012 jsme vybrali při ohlášené sbírce na potřeby výuky náboženství a katechezí pro děti naší farnosti 31 391Kč. Z částky zaplatíme doplatek 22 686Kč za mobiliář ve farní chodbě (pro potřeby Nedělní školy a bohoslužeb se zaměřením na děti). Celková částka vybavení činí 44 686Kč. Zbylé peníze budou použity na další pomůcky pro děti v rámci výuky náboženství. Nepředpokládali jsme, že se částku na počátku školního roku podaří vybrat hned napoprvé. O to více všem dárcům velké díky a Boží požehnání!