Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V předvečer svatého Václava jsme se v rámci vigilie pomodlili za národ. Je obvyklé žehrat na poměry v naší zemi, ale co může křesťan udělat vždy a za každých okolností je modlitba. Uvědomili jsme si, že všechno stvořené se vrací k svému počátku. Síla víry láme i zábrany lidské konvence. Je možné svůj život obohatit věčností, kterou vytvořil Bůh, ne člověk. Tím žil svatý kníže Václav, proto byl některým nepohodlný, protože se držel své víry vhod či nevhod (srov. 2 Tim 4, 2). Někdy se držíme zuby nehty i toho, co se očividně rozpadá. Držme se tedy toho, co nezaniká. Svatý Václav každému z nás i celé společnosti ukazuje, kterých dveří… je třeba se přidržet. Jsou to dveře víry, která nám otevírá jiný prostor než ten, z něhož jsme už třeba unaveni.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha