Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

biblická hodina na fařePřijďte s námi přemýšlet nad Božím slovem dnes od 19.00 hodin v pavilonu Vojtěška v klášterní zahradě. Tématem dnešního setkání je Advent, očekávání a Vánoce.

Na setkání s Vámi se těší Jiří Šamonil