Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přijďte tuto neděli 24.2. 2013 v 15 hod na faru, kde si budeme povídat s profesorem Janem Sokolem na téma: Proč chodíme do kostela?

Všichni jsou srdečně zváni!
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha