Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Svatý týden začneme letos ve službě těm, kteří se nemohou dostat na bohoslužby. Mši svatou v 9.00 přenáší Dvojka Českého rozhlasu. Zaujměme místa v bazilice tak, abychom v 8.55 byli připraveni na společné slavení. Liturgie začíná vzadu pod kůrem, kde také budou k dispozici ratolesti.