Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Svatý týden začneme letos ve službě těm, kteří se nemohou dostat na bohoslužby. Mši svatou v 9.00 přenáší Dvojka Českého rozhlasu. Zaujměme místa v bazilice tak, abychom v 8.55 byli připraveni na společné slavení. Liturgie začíná vzadu pod kůrem, kde také budou k dispozici ratolesti.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha