Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letos přijalo v naší bazilice svátost biřmování deset biřmovanců, svátost udělil biskup Václav Malý.