Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V rámci památky sv. Valentina se koná pouť snoubenců. Více naleznete zde. Je to příležitost jak obohatit přípravu na manželství.