Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Další setkání seniorů naší farnosti se uskuteční v neděli 6.4. v 15 hod na faře baziliky sv.Markéty.

O tematu ETIKA A ETICKÁ VÝCHOVA – CÍTIT S DĚTMI přijde pohovořit ing. Marie Jakešová, místopředsedkyně Etického fóra ČR, pedagožka, lektorka.

Všichni jsou srdečně zváni!