Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Další setkání seniorů naší farnosti se uskuteční v neděli 6.4. v 15 hod na faře baziliky sv.Markéty.

O tematu ETIKA A ETICKÁ VÝCHOVA – CÍTIT S DĚTMI přijde pohovořit ing. Marie Jakešová, místopředsedkyně Etického fóra ČR, pedagožka, lektorka.

Všichni jsou srdečně zváni!

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha