Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pobožnosti Křížové cesty se konají vždy v neděli a pátek od 17.15.

Každý pátek v době postní je možnost tiché adorace před Nejsvětější svátostí v bazilice od 20.00 do 21.00. Letos se na závěr věnujeme apoštolské exhortaci (povzbuzení) papeže Františka: Radost evangelia, Evangelii gaudium. František v ní poutavě mluví o potřebě radostné zvěsti v dnešním světě a způsobech hlásání této radosti. V pátek jsme uvažovali o tom, že každý z nás je povolaný nejen k naslouchání Božímu slovu, ale i k misijní aktivitě: „Mnoho Samařanů v něj uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila“ (evangelium minulé neděle o setkání Ježíše se samařskou ženou, srov. Jan 4, 5 – 42).

Neděle: mše sv. v 9.00 zaměřena na děti a mladé, odpoledne v 15.00 na faře setkání seniorů na téma Etika a etická výchova – cítit s dětmi.

Na příští neděli (6. dubna 2014) vyhlašujeme farní sbírku na renovaci ozvučení kostela.

Hlavní důvody: 1) pořízení nového zesilovače, který eliminuje stávající problémy; 2) pořízení další aparatury pro scholu, především kvalitních prostorových mikrofonů (dlouhodobé rozšíření scholy); 3) klopový mikrofon pro celebranta (pro snadnější praxi žehnání např. o Květné neděli, Bílá sobotě, dále je to užití při mších sv. zaměřených na děti… atd.)

Celková částka činí 120 000Kč. Tuto částku budeme hradit ze tří zdrojů: 1) sponzorský dar, 2) klášter, 3) farní sbírka. Na farní sbírku připadá 40 000Kč.  Prosíme tedy, podle vašich možností, o příspěvek na tyto aktuální potřeby našeho společného slavení. Všem předem děkujeme!

Sobota 12. dubna 2014: velký úklid baziliky před svátky, prosíme zvláště mladé…

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha