Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes můžeme pomoci všem trpícím na Blízkém východě zvláštním projevem solidarity. Více zde.