Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky baziliky. Mše svatá v 18.00.

Úterý: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.

Pátek: památka sv. Alexia, patrona kláštera.

P. Václav jede za našimi mladými na letní tábory: Arachné 16. 7. (odpoledne), Jeleni 19. 7. (v časných ranních hodinách). Kdo by chtěl na tábory něco poslat, může věci zanechat v sakristii nebo na fortně kláštera.

Středa 22. července 2015: mše sv. v 18.00 na zahájení cesty našich mladých do Rumunska.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha