Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme na další setkání nad Biblí 8. února 2016 v 19.00 na faře. Při nedělním kázání (homilii) nelze dopodrobna vysvětlit všechny souvislosti daných biblických příběhů. Biblické hodiny nám pomáhají vhlédnout nejen do historického pozadí naší spásy, abychom potom lépe rozuměli, objevovali a přijali aktuálnost a realitu Božího slova v našem životě. Hodinu vede ThMgr. Jiří Šamonil.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti