Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Rorate – latinsky znamená: „Rosu dejte.“ Roráty jsou adventní ranní mše konané ještě před svítáním. Ve vstupním zpěvu 4. neděle adventní zpíváme: „Rorate, coeli desuper.“  Význam těchto slov je: „Rosu dejte nebesa z hůry.“ Jak víme, v přírodě se tvoří rosa ještě před rozedněním. Advent je očekávání životodárné „Rosy,“ kterou je Boží Syn, Mesiáš, Ježíš Kristus. Advent je obdobím, kdy čekáme na „svítání“ a „rozednění“ Vánoc, přesněji na světlo Veliké noci narozeného Ježíše, světlo, které k nám přichází od Boha. Roráty jsou tedy „ranní rosou“ předznamenávající jasný den, prozářený Božím pokojem. Na tento Boží mír a pokoj v našem srdci se připravujeme zpěvem, který byl odedávna – již za Karla IV. – pokrmem našich předků. Literárně-hudební poklad, který máme v rorátech je dokladem víry našich předků. Je to chvála na starozákonní proroctví o Matce Boží Panně Marii a narození Mesiáše, Ježíše z Nazareta. Staročeská slova, nádherné melodie (dnes opět aktuální) nám dávají šanci otevřít se něčemu, co se vymyká spěchu a průměrné předvánoční atmosféře velkoměsta.

V naší bazilice zpíváme roráty Po-So v 7.00.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha