Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

„Asi jako v loni…“ můžeme odpovídat na otázku, jak budeme prožívat Advent. Kdo přijde letos? Přijdou patrně stejné starosti, uslyšíme o tom, že se máme znovu zastavit a zamyslet, nespěchat… Ale jak to zvládnout, když celý svět spěchá? Ježíš se narodil právě do takového světa. Bůh se narodí do starostí, spěchu a odmítání… Stojí za to čekat, neuspěchejme Jeho příchod, aby pak bylo co slavit.

Protože víte, jaký je nyní čas, (…) je třeba se probrat ze spánku. (Římanům 13, 11)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha