Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Když se chystá oslava narozenin, těšíme se, přípravy jsou v plném proudu. Doba postní je přípravou na duchovní narozeniny. Velikonocemi máme možnost se znovu narodit. Příchod nového života je vždy nějak spjat s utrpením, ale když člověk spatří světlo světa (např. maminka své narozené dítě), bolest je pryč. To všechno za nás prožil Ježíš Kristus, svým utrpením a smrtí nám daroval život. 

Utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás (Římanům 8, 18) 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha