Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Prosme za naši vlast, za naši zemi, ať ji nepoznamenává pýcha Herodů, slabošství Pilátů a slepota davu…