Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: po večerní mši svaté se koná předsváteční úklid kostela… Děkujeme za pomoc.

Čtvrtek: v 17.00 se koná v klášteře Emauzy postní duchovní zastavení pod názvem Křížová cesta, jedná se o instalaci fotografií Jindřicha Štreita za hudebního doprovodu flétnistky Moniky Štreitové.

Pátek: v 17.15 modlitba křížové cesty. Od 20.00 bude v bazilice poslední možnost letošní postní adorace. Budeme uvažovat nad závěrečným tématem našeho cyklu čtení z exhortace papeže Františka Gaudete et exultate. Název posledního večera zní: Logika daru a kříže.

Neděle: VI. postní, nazývá se Květná na památku slavnostního vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma. Liturgie této neděle začíná obřadem žehnání ratolestí. Ratolesti přinášíme k bohoslužbě, abychom tak symbolicky naplnili slova evangelia (srov. Mt 21, 1 – 11). Na dopolední bohoslužby přineseme své vlastní ratolesti.

Květnou nedělí začíná Svatý týden, vrcholný čas celého liturgického roku a života církve jejíž jsme součástí. U sv. Markéty bude obvyklý pořad bohoslužeb Svatého týdne. Možnost svátosti smíření bude do Květné neděle s rozšířeným časovým harmonogramem dle zájmu. Prosíme využijme tuto možnost ke svátosti smíření co nejdříve.

Ještě tuto neděli je možnost objednat si farní triko. Tato akce vznikla u příležitosti letošní 20. farní pouti, která se bude konat 8. května 2019. Informace o vzhledu triček, barvě, střihu a dalších podrobnosti jsou k dispozici vzadu v kostele, tam si můžete tričko objednat teď po mši svaté, nebo vše uskutečnit elektronicky přes naše farní stránky.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha