Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Návraty…, naše návraty… domů, ke kořenům (víry, lásky, vztahu…). Od návratů mnohé očekáváme, nebo se jich bojíme, co změní…? Musí se nutně vše při návratu změnit…? Více otázek než odpovědí. Jedno je ale zřejmé. Návrat po vzoru evangelia (Lk 15, 11 – 32) je bezpečným obejmutím milosrdného Otce, kdo by se bál? Lépe: stojí za to sebrat odvahu, vstát a jít… To je důvod k předvelikonoční radosti – laetare 

Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen (Lk 15, 32)