Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Návraty…, naše návraty… domů, ke kořenům (víry, lásky, vztahu…). Od návratů mnohé očekáváme, nebo se jich bojíme, co změní…? Musí se nutně vše při návratu změnit…? Více otázek než odpovědí. Jedno je ale zřejmé. Návrat po vzoru evangelia (Lk 15, 11-32) je bezpečným obejmutím milosrdného Otce, kdo by se bál? Lépe: stojí za to sebrat odvahu, vstát a jít… To je důvod k předvelikonoční radosti – laetare 

Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen (Lk 15, 32)

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti