Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme Vás na modlitbu se zpěvy Taizé v naší bazilice sv. Markéty 9.10.2019 od 20:00 hodin. Bližší informace na letáčku.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha