Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Očekávání, jsme ještě vůbec plni očekávání, nebo už nic v životě nečekáme? Lidský život je putování. Pokud se cesta komplikuje, Advent je takové „znovuzaměření cesty.” Čekáme na Průvodce, připravme mu cestu, vyměňme nekvalitní podloží, zpevněme krajnici, co je zbytečné, odhoďme, co chybí, doplňme. Pak možná zjistíme, že Průvodce vlastně čeká na nás…

Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! (Matouš  3, 3)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha