Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

29. března 2020 – 5. neděle postní

Ez 37, 12 – 14; Jan 11, 1 – 45

Více než stráže na svítání.

Tak čekáme, milí farníci, na ukončení nouzových opatření. Noční hlídka čekající na svítání, to je obraz organické naděje. Stráž hledí na hodiny, očima posouvá ručičky ciferníku, aby už nastalo ráno. Někteří to znají z vojny, skauti z táborového života… (zdravím naše Jeleny a Arachné!). Bez denního světla nemůže existovat nic stvořeného, flora nemůže fotosyntézou dodávat tak potřebný kyslík. Rostlina čerpající vodu, přijímající paprsky slunce nadechuje oxid uhličitý a vydechuje kyslík. Prorok Ezechiel naslouchá Hospodinu a stává se prostředníkem Božího zaslíbení. Hospodin otevře naše hroby, naši uzavřenost… Potřebujeme vysvobodit především z vnitřní uzavřenosti vůči druhým. Zavřená srdce, to je ta nejzhoubnější nemoc. Cesta do země zaslíbené vede i přes takováto úskalí a příkopy, přes které je třeba položit mosty… Čerpáme ze zdroje křestního pramene, Kristus je naším Sluncem a v vdechuje nám svůj život. Není v naší moci proměnit námi vydechovaný „oxid uhličitý“ slabosti a hříchu v životodárný „kyslík…“ Ježíš je tím organicky aktivním tvůrcem Proměny – Znovuzrození. Jen v jeho síle, v síle Ducha svatého smíme vydechovat a spolutvořit atmosféru Božího království stravitelnou, co víc nenahraditelnou pro všechny. Situace Ježíšových přátel Marty, Marie, Lazara je tak blízká naší přítomnosti. Pánu spíláme jako Marta: „Pane, kdybys tu byl…“ (srov. Jan 11, 20). Ale věříme mu také jako Marta? „Ale vím i teď, že ať bys žádal Boha o cokoli, Bůh ti to dá“ (srov. Jan 11, 22). Ježíš je náš přítel, vrací se, přichází, aby byl s námi v každé situaci. Proto je s námi i dnes, byl včera, a On je naše „zítra.“ Jaké bude? To neví nikdo z nás. Ale pokud naše „zítra“ bude to Kristovo, pak se jedná nejen o dočasné Lazarovo probuzení, ale i o skutečné a definitivní vzkříšení. Dnes je den Páně, den Vzkříšeného…

Přeji nám, milí farníci, živoucí naději stráží čekajících na svítání, k takové živelné naději vám žehnám (protože Svatý týden se blíží)

+ P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha