Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

11. dubna 2020 – Bílá sobota

Citace jsou převzaty ze Starobylé homilie na Velkou a svatou sobotu.

Pro tebe jsem se stal já, tvůj Bůh, tvým synem. 

„Na zemi je dnes veliké ticho, veliké ticho a samota. Veliké ticho, protože Král spí.“ Zachovejme tento mír, ticho, silentium, protože „Král spí.“ Ticho soboty, kterou nazýváme Bílá, je letos v prázdných ulicích zvláště výmluvné. Ano, mluví ticho Tridua tak, jak jsme ho ještě nezažili. Až se den ticha skloní k oné Noci, stále to bude čas, který v našem křesťanském slavení není doprovázen nějakým velikým lomozem, jako oslavy občanského Silvestra, a přece to je ta Noc největší a nejradostnější. Po ukrutném dějství velkopáteční popravy nechme Krista dokonat jeho dílo. Trpělivě žijme den bez Eucharistie i bez eucharistie, bez svatého přijímání i bez slavení mše svaté. Je to výsostné právo Boží, rozhodnout, jakým způsobem bude člověk vykoupen z hříchu. Prožíváme druhý den této Kristovy výkupné oběti. Bdíme a myslíme i na hroby našich příbuzných, předků… Je to pro nás poučení, do života člověka patří mlčení, ticho, přemýšlení. Jímá nás bezmoc nad životem a smrtí, bytím a nebytím. Mnohým z vás, jak vím, milí farníci, bude Vigilie chybět. Ale nechyběli Kristu např. spící učedníci při modlitbě v Getsemanské zahradě? (srov. Mt 26, 40 – 41). I on zažil ztráty, jako člověk a Bůh. Ztracené bude jednou, dá-li Bůh, o to více nalezené a znovuobjevené. To vše Hospodin, Bůh, který je, drží ve svých rukou. Proč nedoufat a nevěřit? „Usnul jsem na kříži a kopí proklálo můj bok. To pro tebe… […] Můj spánek tě vyvede ze spánku podsvětí. Mé kopí zadrželo kopí namířené proti tobě.“

+ P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha