Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

11. dubna 2020 – Bílá sobota

Citace jsou převzaty ze Starobylé homilie na Velkou a svatou sobotu.

Pro tebe jsem se stal já, tvůj Bůh, tvým synem.

„Na zemi je dnes veliké ticho, veliké ticho a samota. Veliké ticho, protože Král spí.“ Zachovejme tento mír, ticho, silentium, protože „Král spí.“ Ticho soboty, kterou nazýváme Bílá, je letos v prázdných ulicích zvláště výmluvné. Ano, mluví ticho Tridua tak, jak jsme ho ještě nezažili. Až se den ticha skloní k oné Noci, stále to bude čas, který v našem křesťanském slavení není doprovázen nějakým velikým lomozem, jako oslavy občanského Silvestra, a přece to je ta Noc největší a nejradostnější. Po ukrutném dějství velkopáteční popravy nechme Krista dokonat jeho dílo. Trpělivě žijme den bez Eucharistie i bez eucharistie, bez svatého přijímání i bez slavení mše svaté. Je to výsostné právo Boží, rozhodnout, jakým způsobem bude člověk vykoupen z hříchu. Prožíváme druhý den této Kristovy výkupné oběti. Bdíme a myslíme i na hroby našich příbuzných, předků… Je to pro nás poučení, do života člověka patří mlčení, ticho, přemýšlení. Jímá nás bezmoc nad životem a smrtí, bytím a nebytím. Mnohým z vás, jak vím, milí farníci, bude Vigilie chybět. Ale nechyběli Kristu např. spící učedníci při modlitbě v Getsemanské zahradě? (srov. Mt 26, 40-41). I on zažil ztráty, jako člověk a Bůh. Ztracené bude jednou, dá-li Bůh, o to více nalezené a znovuobjevené. To vše Hospodin, Bůh, který je, drží ve svých rukou. Proč nedoufat a nevěřit? „Usnul jsem na kříži a kopí proklálo můj bok. To pro tebe… […] Můj spánek tě vyvede ze spánku podsvětí. Mé kopí zadrželo kopí namířené proti tobě.“

+ P. Václav

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti