Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

7. května 2020 – Čtvrtek po 4. neděli velikonoční

Jan 13, 16-20

Na druhý poslech.

Náš sluch není vždy dokonalý, stejně tak není vždy dokonalé lidské vyjadřování. Víme, jak je třeba vázat jednotlivá slova do vět, aby vše dávalo smysl. I na jednotlivých slabikách záleží. Stačí jeden posun a věta nebo výraz dostanou jiný význam. To se přihodilo dnes ráno, když jsem slyšel v souvislosti s apoštoly o antikaprech. Byla to vteřina mé nepozornosti a lidská představivost zinscenuje své. Milí farníci, antikapři nejsou ryby, které protestují proti monopolu chovných kaprů v českých rybnících. Ale původní smysl výroku se odvíjel asi následovně: Antika přinesla světu jistá poznání… Tedy deformace dvou slov nejenže způsobila novotvar neexistujícího vodního živočicha (nebo člověka, protestujícího proti kaprům), ale na okamžik odvedla pozornost od zbytku slova a věty, a tedy i od původního sdělení. Slyšení Božího slova, četba Písma je někdy nesnadným oříškem, k jehož rozlousknutí potřebujeme trpělivosti, a ještě k tomu se nedostaneme k celému jádru uvnitř. Je třeba číst vícekrát, slyšet několikrát… Dnes bychom se nemuseli vyznat v tom, jak to Ježíš myslí s přijetím. Je třeba číst v souvislostech. Přijetí Krista znamená přijetí všeho, co říká, nejen některého úseku či věty z evangelia. Tak se učme dnes s velikonoční radostí a pokojem zasazovat do souvislostí to množství někdy zmatečných informací o současné situaci. Někdy slyšíme jen části výroků. Vyčkejme, na všechny zprávy zvláště v tomto období reagujme raději až na „druhý poslech…“

Pokojný den s trpělivostí uslyšet, co slyšet máme! + P. Václav

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti