Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

7. května 2020 – Čtvrtek po 4. neděli velikonoční

Jan 13, 16 – 20

Na druhý poslech.

Náš sluch není vždy dokonalý, stejně tak není vždy dokonalé lidské vyjadřování. Víme, jak je třeba vázat jednotlivá slova do vět, aby vše dávalo smysl. I na jednotlivých slabikách záleží. Stačí jeden posun a věta nebo výraz dostanou jiný význam. To se přihodilo dnes ráno, když jsem slyšel v souvislosti s apoštoly o antikaprech. Byla to vteřina mé nepozornosti a lidská představivost zinscenuje své. Milí farníci, antikapři nejsou ryby, které protestují proti monopolu chovných kaprů v českých rybnících. Ale původní smysl výroku se odvíjel asi následovně: Antika přinesla světu jistá poznání… Tedy deformace dvou slov nejenže způsobila novotvar neexistujícího vodního živočicha (nebo člověka, protestujícího proti kaprům), ale na okamžik odvedla pozornost od zbytku slova a věty, a tedy i od původního sdělení. Slyšení Božího slova, četba Písma je někdy nesnadným oříškem, k jehož rozlousknutí potřebujeme trpělivosti, a ještě k tomu se nedostaneme k celému jádru uvnitř. Je třeba číst vícekrát, slyšet několikrát… Dnes bychom se nemuseli vyznat v tom, jak to Ježíš myslí s přijetím. Je třeba číst v souvislostech. Přijetí Krista znamená přijetí všeho, co říká, nejen některého úseku či věty z evangelia. Tak se učme dnes s velikonoční radostí a pokojem zasazovat do souvislostí to množství někdy zmatečných informací o současné situaci. Někdy slyšíme jen části výroků. Vyčkejme, na všechny zprávy zvláště v tomto období reagujme raději až na „druhý poslech…“

Pokojný den s trpělivostí uslyšet, co slyšet máme! + P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha