Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Na základě pokynu biskupa Zdenka Wasserbauera, generálního vikáře, ze dne 16. listopadu 2020, obnovujeme mše svaté pro veřejnost v běžném pořadu bohoslužeb od pondělí do soboty ráno včetně. Počet účastníků je omezen na 15 osob. To vše od zítřka 17. listopadu 2020, jak symbolické… Deo gratias! 

Pokud to bude nutné, operativně navýšíme počet večerních bohoslužeb na dvě. Sledujte naše www stránky. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha