Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Srdečně Vás zveme na Poutní slavnosti na Bílé Hoře s bohatým programem. Můžete se těšit například na poutní mši svatou s arciopatem Prokopem od 11 hod. Od 14 hod. dále hudební program Horácké cimbálové muziky ze Žďáru nad Sázavou, dále Open house kláštera benediktinek (pro malé skupinky vždy v celou hodinu), od
15:30 hod. Varhanní meditace v kostele s promluvou abatyše Francescy a mnoho dalšího.

Nebude chybět možnost občerstvení, kavárna v bunkru, břevnovské pivo v zahradě 🙂

Srdečně zdraví sestry z Bílé Hory a přejí hezký a požehnaný víkend!

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha