Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme na adventní zastavení v tichu, modlitbě, zpěvu písní, které jsou společné různým vyznáním křesťanů. Ve čtvrtek 16. prosince 2021 v 19.30.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha