Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme na adventní zastavení v tichu, modlitbě, zpěvu písní, které jsou společné různým vyznáním křesťanů. Ve čtvrtek 16. prosince 2021 v 19.30.