Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Opět zveme ke společné modlitbě v duchu komunity Taizé 7. února 2023 v 19.45 v bazilice. Za ukončení válek, za otevřenost k dobrému…