Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Opět zveme ke společné modlitbě v duchu komunity Taizé 7. února 2023 v 19.45 v bazilice. Za ukončení válek, za otevřenost k dobrému… 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha