Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pondělí 27. března 2023 v 19.45 v bazilice zveme na postní zastavení, modlitbu, ztišení, zpěv… v duchu komunity Taizé. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha