Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V době postní máme možnost se ztišit a před vystavenou Eucharistií se nechat občerstvit. Letos vždy v pátek v bazilice 20.00−21.00, ve 20.30 moderovaná adorace jako biblická příprava na následující neděli. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha