Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V tomto týdnu při mši svaté vzpomínáme

20. 6. 2023 v 18.00 na zemřelého Kryštofa Dientzenhofera (16551722), architekta, autora současné podoby našeho kláštera (den výročí úmrtí).

21. 6. 2023 v 18.00 na zemřelého P. Aloise Kánského (19542008), spisovatele, v naší farnosti působil jako kaplan 19851990 (den křestního patrona).

23. 6. 2023 v 18.00 na zemřelého P. Jana Kohla OSB (1928 – 2013), v naší farnosti působil jako kaplan 1990 – 2013 (den 50. výročí kněžského svěcení).

Děkujeme za jejich život a službu zde, v Břevnově, kéž žijí navěky radostí v Božím království.

R.I.P.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha