Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V BAZILICE SV. MARKÉTY A NA BÍLÉ HOŘE

NEDĚLE 24. PROSINCE – ŠTĚDRÝ DEN

7.30           adventní mše svatá v bazilice sv. Markéty

9.00           adventní mše svatá v bazilice sv. Markéty (přímý přenos ČRo Vltava)

16.00          mše svatá z vigilie Narození Páně v bazilice sv. Markéty,

zvláště pro rodiny s dětmi

(Bazilika bude otevřena od 15.30.)

16.00          mše svatá z vigilie Narození Páně na Bílé Hoře,

zvláště pro rodiny s dětmi

24.00          půlnoční mše svatá v bazilice sv. Markéty se zpěvem koled (NEBUDE uvedena Česká mše vánoční J. J. Ryby)

(Bazilika bude otevřena ve 23.30.)

24.00          půlnoční mše svatá na Bílé Hoře

pondělí 25. PROSINCE – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

8.00            mše svatá v bazilice sv. Markéty

10.00          mše svatá v bazilice sv. Markéty

11.00          mše svatá na Bílé Hoře

18.00          mše svatá v bazilice sv. Markéty

úterý 26. PROSINCE – SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, prvomučedníka

7.30            mše svatá v bazilice sv. Markéty

9.00            mše svatá v bazilice sv. Markéty

(Obvyklá mše svatá pro seniory v 15.00 NEBUDE.)

11.00          mše svatá na Bílé Hoře

18.00          mše svatá v bazilice sv. Markéty

středa 27. PROSINCE – SVÁTEK SV. JANA, apoštola a evangelisty

7.00            mše svatá v bazilice sv. Markéty – s žehnáním vína

18.00          mše svatá v bazilice sv. Markéty – s žehnáním vína

(s Českou mší vánoční J. J. Ryby)

čtvrtek 28. PROSINCE – SVÁTEK SVATÝCH MLÁĎÁTEK, mučedníků

Mše svaté v bazilice sv. Markéty v 7.00 a 18.00; na Bílé Hoře v 17.00.

pátek 29. PROSINCE – PÁTÝ DEN V OKTÁVU PÁNĚ

Mše svaté v bazilice sv. Markéty v 7.00 a 18.00.

Sobota 30. prosince – šestý den v oktávu páně

7.00                mše svatá v bazilice svaté Markéty

18.00              mše svatá v bazilice sv. Markétyz vigilie Svaté Rodiny

– s obnovou manželských slibů 

Neděle 31. PROSINCE 2023 – SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

7.30            mše svatá v bazilice sv. Markéty – s obnovou manželských slibů

9.00            mše svatá v bazilice sv. Markéty – s obnovou manželských slibů

11.00          mše svatá na Bílé Hoře – s obnovou manželských slibů

    odpolední bohoslužby – ZAKONČENÍ OBČANSKÉHO ROKU

16.00          večerní chvály v bazilice sv. Markéty – nešpory ze slavnosti Panny Marie,

eucharistická adorace a Te Deum na poděkování za uplynulý rok

17.00          mše svatá na Bílé Hoře na poděkování za uplynulý rok

pondělí 1. LEDNA 2024 – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

8.00            mše svatá v bazilice sv. Markéty

10.00          mše svatá v bazilice sv. Markéty

11.00          mše svatá na Bílé Hoře

18.00          mše svatá v bazilice sv. Markéty

úterý 2. LEDNA – pátek 5. LEDNA 2024

Mše svaté v bazilice sv. Markéty podle obvyklého rozvrhu.

sobota 6. LEDNA 2024 – SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

7.00            mše svatá v bazilice sv. Markéty – s žehnáním vody, křídy a kadidla (příp. zlata)

11.00          mše svatá na Bílé Hoře – s žehnáním vody, křídy a kadidla

17.30          Tříkrálový průvod se zpěvem koled; začátek u hlavní brány kláštera

18.00          mše svatá v bazilice – s žehnáním vody, křídy a kadidla (příp. zlata)

NEDĚLE 7. LEDNA 2024 – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Mše svaté v bazilice v 7.30, 9.00 a 18.00; na Bílé Hoře v 11.00.

KONČÍ DOBA VÁNOČNÍ

Kromě výše uvedených časů bohoslužeb bude bazilika sv. Markéty také otevřená:

25. a 26. prosince 2023 od 13.00 do 17.30; 28. až 30. prosince 2023 od 14.00 do 17.30; 31. prosince 2023 od 13.00 do 16.00; 1. ledna 2024 od 13.00 do 17.30; 6. a 7. ledna 2024 od 13.00 do 17.30.

Poutní areál na Bílé Hoře bude otevřený každý den oktávu vánočního od 10.00 do 18.30; betlém v rohové kapli sv. Václava bude veřejnosti přístupný: 25.12, 26.12, 30.12. až 1. 1. a 6. až 7. 1. 2024 vždy mezi 10.30 – 18.30.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha