Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

„Kdyby to šlo, udělal/a bych to jinak.“ Také vás někdy napadlo, že kdybyste mohli, začali byste znovu a jinak. Mít tak možnost začít nově! Co když je ale podstatnější, že Bůh byl, je a bude odhodlán začínat nově s námi? To je radostná zpráva – evangelium – o Ježíši Kristu… Kéž na ni odpovíme?

„Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím…“ (Mk 1,1)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha