Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

„Kdyby to šlo, udělal/a bych to jinak.“ Také vás někdy napadlo, že kdybyste mohli, začali byste znovu a jinak. Mít tak možnost začít nově! Co když je ale podstatnější, že Bůh byl, je a bude odhodlán začínat nově s námi? To je radostná zpráva – evangelium – o Ježíši Kristu… Kéž na ni odpovíme?

„Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím…“ (Mk 1,1)