Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve čtvrtek 27. června 2024 v 19.45 zveme na předprázdninovou modlitbu Taizé. Večer zpěvů, chval, díků a proseb i potřebného ztišení… 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha